Tiimin itseluottamuksen johtaminen

11.08.2020

Tiimi on joukko ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite. Tiimin jäsenet täydentävät toisiaan ja ovat sitoutuneet yhteiseen toimintamalliin. Tiimin vastuulla voi olla esimerkiksi palveluiden tai tuotteiden tuottaminen.

Tiimin onnistuminen edellyttää, että sillä on selkeä päämäärä, tavoitteet ja hyvin kommunikoidut odotukset. Tiimillä pitää olla selkeä käsitys siitä, mitä siltä vaaditaan, ja tiimiä pitää johtaa johdonmukaisesti. Tiimin tarkoitus on ratkaista ja suorittaa vaikeita tehtäviä.

Hyvin onnistuneen tiimin itseluottamus on korkea, mikä edellyttää sitä, että jokaisen tiimin jäsenen itseluottamuksen on oltava riittävän korkea. Jokaisen tiimin jäsenen on annettava oma panokseensa tiimin itseluottamuksen nostamiseen ja sen itseluottamuksen ylläpitämiseen.

Tiimin jäsenten itseluottamus ja tiimin itseluottamus ei voi olla korkea koko ajan. Itseluottamuksen korkealla pitäminen vaatii jatkuvaa onnistumista, palautteen saamista ja palautteen antamista. Ennen kaikkia hyvän itseluottamuksen ylläpitäminen vaatii osaamista sekä kykyä nauttia onnistumista ja olla armollinen itselleen.

Itseluottamus ei ole vakio. Itseluottamus vaihtelee sen mukaan, miten me onnistumme tai epäonnistumme. Itseluottamus vaihtelee sen mukaan, millaista palautetta me saamme. Ei ole olemassa ihmisiä tai tiimiä joiden itseluottamus on AINA korkea tai AINA matala. Ei ole olemassa ihmisiä tai tiimiä joiden itseluottamus on vakio. Ihmisten ja tiimin itseluottamus voi olla korkea jossain osa-alueessa ja matala jossain toisessa osa-alueessa. Itseluottamus on kun pörssikurssi: se nousee ja laskee ja nousee ja laskee…

Tiimi, jolla on selkeä päämäärä ja tavoite, pystyy harjoitelmaan sen itseluottamusta.

Tiimin jäsenet voivat itseltään ja toisiltaan kysyä seuraavia kysymyksiä…

  1. Onko tiimin itseluottamus riittävällä tasolla, jotta se voi jättää tekemättä asioita?
  2. Onko tiimin itseluottamus riittävällä tasolla, jotta se voi olla välittämättä asioista/tilanteista ja jopa asiakkaista?
  3. Onko tiimin itseluottamus riittävällä tasolla, jotta se voi rikkoa sääntöjä?
  4. Onko tiimin itseluottamus riittävällä tasolla, jotta se voi kyseenalaistaa vakiintuneita toimintatapoja?
  5. Ennen kaikkea, onko tiimin itseluottamus riittävällä tasolla, jotta se voi kyseenalaistaa itsensä?

Huippusuorituksen tekemisen avain on tiimin jäsenten hyödyntämisen taidon oivaltaminen. Tässä onnistuminen vaatii hyvää kommunikointia, lojaalisuutta, sinnikkyyttä ja oikeaa asennetta!

Oleellista on epäonnistumisen salliva ilmapiiri, oppimista edistävä asenne ja yhteenkuuluvuuden tunne!

Uskalla kokeilla! Uskalla epäonnistua! Uskalla oppia! Uskalla olla onnellinen onnistumistasi!

Self-confidence doesn’t come from the absence of failure! It comes from the ability to deal with failure!

It is all about attitude!